Alberzoni, M. P., & Vitolo, G. (2002). Premessa. Reti Medievali Rivista, 3(2), Art. #1. https://doi.org/10.6092/1593-2214/254