Alberzoni, Maria Pia, e Giovanni Vitolo. 2002. Premessa. Reti Medievali Rivista 3 (2), Art. #1. https://doi.org/10.6092/1593-2214/254.